menu
person

    Заклад освіти не проводить навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти.