menu
person

Стратегія розвитку 2020 - 2025

Статут закладу освіти

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Положення про академічну доброчесність

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Правила прийому

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Звіт директора

План роботи

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти (закріплює засновник)

Форми здобуття загальної середньої освіти

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи школи

Структура та органи управління закладу освіти

Методичні рекомендації

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про внутрішню систему якості освіти

Положення про сімейну (домашню) форму освіти

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Мова (мови) освітнього процесу

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Результати моніторингу якості освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати